diensten Toggle

strategisch vastgoedadvies
Droomwonen Breda verzorgt de strategische advisering ten aanzien van uw vastgoed. In de initiatieffase worden wij graag vanaf het aller eerste begin betrokken bij de ontwikkeling van uw plannen. In deze fase kunnen wij u helpen met uw haalbaarheidsonderzoeken en business cases die uw plannen doorrekenen en onderbouwen.  Tevens kunnen wij u helpen met de herontwikkeling van vastgelopen projecten en het herontwikkelen van bestaande panden. Tijdens de initiatieffase vertalen wij uw wensen en eisen in een concreet programma van eisen dat zowel technisch als ruimtelijk functioneel aansluit op uw verwachtingspatroon. De afstemming van uw plannen met de betrokken overheden en het begeleiden van de voor uw plannen benodigde vergunningsaanvragen gebeurd uiteraard ook door ons. Op deze manier wordt een goede start ook echt het halve werk.

ontwikkeling
Droomwonen Breda staat bekend om haar creatieve vermogen om te komen tot een passende ontwikkeling en wanneer noodzakelijk herontwikkeling voor uw bestaande plannen, panden en locaties. Met behulp van een quickscan onderzoeken we de mogelijkheden en definiëren we een concept dat past bij de vraag vanuit de markt. Middels dit vernieuwende concept maken we een voorstel om uw panden, plannen en locaties opnieuw te ontwikkelen (herontwikkeling) of een ontwikkeling mogelijk te maken. Dit werken we uit in alle beheersaspecten zodat  een realistisch voorstel ontstaat dat past bij uw uitgangspunten en aansluit bij de huidige marktvraag van de consument. Ook werken wij volgens de omgekeerde route, wij ondersteunen groepen geïnteresseerde consumenten die gezamenlijk een woonidee willen realiseren middels CPO / PO. Deze groepen begeleiden wij in het groepsvormingsproces en in hun afstemmingen met de gemeente. Daarnaast ondersteunen wij hen in het definiëren van het woonconcept en begeleiden wij hen ten aanzien van de gesprekken met achtervang partijen en het oprichten van een CPO vereniging.

kennisoverdracht
Kennisoverdracht speelt een belangrijke rol in de unieke positie van Droomwonen Breda op de markt. Wij bieden kennis aan over de woonvraag en woonbehoeften van consumenten, op deze manier kunt u uw geplande ontwikkeling naadloos laten aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Tevens ondersteunen wij u graag in het bedenken van vernieuwende concepten en ideeën. Daarnaast biedt Droomwonen Breda ook kennis over zelfbouw (PO / CPO) aan geïnteresseerde consumenten. Deze kennis verstrekken wij volledig vrijblijvend en kosteloos omdat wij hopen dat dit zal leiden tot meer plannen en initiatieven vanuit de consumenten met betrekking tot het bouwen in eigen beheer.

bouwprojectmanagement
Droomwonen Breda verzorgt de begeleiding van uw bouwprojecten vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase waarbij uw wensen en eisen onze uitgangspunten zijn. Vanuit onze deskundigheid kunnen wij u adviseren met betrekking tot een nieuwbouw, verbouw of een aanbestedingstraject. Wij geven leiding aan de diverse partijen in alle fasen van het bouwproces. Wij sturen uw plannen aan middels de beheersaspecten geld, risico, planning, organisatie, informatie, kwaliteit en vergunningen. Met behulp van deze instrumenten zijn wij in staat om op een heldere wijze uw uitgangspunten te waarborgen en het proces gestructureerd en transparant te laten verlopen. Tijdens de uitvoeringsfase van uw projecten kunnen wij onze eigen opzichters inzetten om dan de gewenste kwaliteit van het gebouw te waarborgen.